Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA – SPLETNA PRODAJA DARILNIH BONOV

I.               Splošno

Predmetni splošni pogoji veljajo za nakup darilnih bonov izdajatelja Galerija okusov d.o.o., Novo Celje 9, 3301 Petrovče na spletni strani www.galerijaokusov.si.

Galerija okusov d.o.o. (prodajalec) kupcu spletne prodaje (kupcu) pred  nakupom omogoča vpogled v ponudbo in cene oz. vrednosti darilnih bonov. Vrednost darilnega bona označi kupec. Darilni boni imajo običajno vrednost 75,00Eur, 100Eur, 125Eur, 150Eur, 200Eur in 400Eur. Vrednost bona vključuje DDV. Darilni boni so prenosljivi in so unovčljivi za storitve in izdelke, ki jih ponuja prodajalec.

Kupec prejme potrdilo o nakupu na e-naslov.

Spletna prodaja je omogočena 24 ur na dan.

Prodajalec si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje poslovanja kadarkoli brez predhodnega obvestila, pri čemer je potrebno poudariti, da nakup kupca urejajo splošni prodajni pogoji, ki veljajo na dan oddaje nakupa. 

II.              Nakup

Na spletni strani www.galerijaokusov.si je omogočen nakup darilnih bonov z označenimi vrednostmi.

Za vsak spletni nakup mora kupec soglašati s Pogoji spletne prodaje darilnih bonom. Kupec s potrditvijo nakupa darilnega bona izrecno soglaša, da je v celoti seznanjen z določilih teh splošnih pogojev ter da jih v celoti sprejema in potrjuje.

Iz seznama darilnih bonov kupec najprej izbere bon z izbrano vrednostjo in ga doda v košarico nakupa. Kupec lahko v košarico nakupa neomejeno število bonov, za vse bone pa veljajo enaki pogoji nakupa bonov.

Kupec ob nakupu posreduje oz. vpiše naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • e-mail
 • telefonska številka

 Nato označi način plačila in način prevzema bona.

Po zaključku spletnega nakupa kupec prejme na elektronski naslov potrdilo o nakupu z vsemi podatki o naročilu. 

III.            Plačilo, prevzem

Kupnino za naročene darilne bone kupec poravna preko spletne strani, in sicer preko sistema paypal, s kreditnimi karticami (preko sistema paypal), po predračunu prodajalca ali fizično na blagajni prodajalca. Kupec označi način plačila. Plačilo preko spleta z bančno kartico se opravi v okolju, ki ga varuje in upravlja družba PayPal, priznana s strani bančnih ustanov.

Kupec izbere način prevzema naročenih darilnih bonov, in sicer preko e- naslova v obliki pdf, ali na sedežu prodajalca Galerija okusov d.o.o., Novo Celje 9, 3301 Petrovče na podlagi predhodnega naročila. Prevzem darilnih bonov na sedežu prodajalca se lahko izvrši v času obratovanja restavracije.

IV.            Odgovornost, preklic, zamenjava

Prodajalec ne nosi odgovornosti, če kupec sam ne prevzame naročenega darilnega bona prejetega v pdf obliki na e- naslov ali ga ne prevzame fizično na sedežu prodajalca.

Prav tako prodajalec ne odgovarja, če kupec darilni bon izgubi, ga uniči ali kako drugače onemogoči njegovo uporabo. Prodajalec dvojnikov darilnih bonov ne izdaja.

Veljavnost darilnih bonov je 1 (eno) leto od dne izdaje. Koriščenje bona je potrebno predhodno rezervirati na naslov info@galerijaokusov.si ali tel. št. +386 31 657 605. Imetnik darilni bon  predloži ob izvedbi storitve v restavraciji prodajalca.

Zamenjava darilnega bona za gotovino oz. denar ni možna. Prav tako ni možno podaljšanje njegove veljavnosti, ali zamenjava v primeru izgube, uničenja ali poškodovanja. V teh primerih kupec tudi ni upravičen do nobenega povračila. Darilni bon je možno unovčiti samo v celoti in ga je mogoče uporabiti le enkrat.

Darilni bon je veljaven v okviru podatkov, ki so na njem zapisani:

 • identifikacijska številka
 • vrednost bona
 • datum izdaje bona
 • veljaven in unovčljiv
 • podpsi izdajatelja

 Kupec je upravičen uveljavljati  prodajalčevo odgovornost za stvarne napake v rokih in skladno z določili veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

Kupec ima pravico, da prodajalcu v 14 dneh od prevzema naročenega darilnega bona sporoči, da od pogodbe odstopa ter hkrati prodajalcu vrne darilne bone, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo darilni bon za namen izven svoje pridobitne dejavnosti). Strošek vračila bonov bremeni v tem primeru kupca.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti prodajalca (Galerija okusov d.o.o., Novo Celje 9, 3301 Petrovče, info@galerijaokusov.si) o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Obrazec za uveljavitev pravice kupca do odstopa od pogodbe

Galerija okusov d.o.o., Novo Celje 9, 3301 Petrovče, info@galerijaokusov.si

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za prodajo tega blaga

Naročeno dne:
Prejeto dne:
Ime in priimek kupca:
Naslov kupca:
Kraj, datum in podpis kupca

V.              Varnost in zasebnost osebnih podatkov

Prodajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno v namene, za katere so bili zbrani oz. so jih posredovali kupci ter za izboljšanje uporabe spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bom uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim osebam, razen v primeru ko to določa zakon. Storili bomo vse, da podatke uporabnikov spletne strani zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Vsi osebni podatki kupcev se shranjujejo v bazi podatkov prodajalca, razen podatkov o plačilnih karticah. Ti podatki se obdelujejo na spletni strani banke in jih je potrebno pri ponovnem nakupu ponovno navesti. Za varovanje in obdelavo podatkov plačilnih kartic skrbi banka, ki omogoča varne transakcije.

Vsi podatki, ki jih posreduje kupec, bodo v izključni lasti prodajalca ter varovani v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje varstvo osebnih podatkov. Uporabljeni bodo samo s kupčevim privoljenjem in tako, da bo prodajalec lahko zagotovil nemoteni proces spletnega nakupa. Na željo kupca se bodo uporabili tudi za posredovanje obvestil, ponudb, novosti. 

VI.            Razno

Za vse pritožbe, preklice naročil, reklamacije in dodatne informacije o naročanju ter nakupu preko spleta sta kupcu na razpolago tel. št. +386 31 657 605 in elektronski naslov info@galerijaokusov.si.

Prodajalec skladno s 3. odst. 32. čl. Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca  IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali v postopkih spletne prodaje po teh splošnih pogojih.

Potrdilo o nakupu, ki ga kupec prejme po elektronski pošti, ne velja namesto darilnega bona in z njim kupec ne more uveljavljati plačane storitve. Na prodajnem mestu (v restavraciji) prodajalca s mora kupec izkazati izključno z darilnim bonom, ki ga prejme na e-naslov v pdf obliki, ali ga prevzame osebno na sedežu prodajalca.  

Varstvo osebnih podatkov

V podjetju Galerija okusov d.o.o. spoštujemo pomen varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

 

Osebne podatke z vašo privolitvijo pridobivamo iz različnih spletnih ali pisnih virov. Podatki, ki jih za namen obveščanja lahko hranimo so: 

 • ime in priimek, 
 • demografski podatki (npr. spol, starost, rojstni datum), 
 • kontaktni podatki (npr. spletni naslov, telefonska številka), 
 • informacije o udeležbi na dogodkih in nakupnih navadah. 

 V inetersu učinkovitega sodelovanja in spoštovanja zakonodaje vsakemu posamezniku zagotavljamo pravico do:

 • dostopa do osebnih podatkov (pregleda),
 • popravka/dopolnitve osebnih podatkov,
 • omejitve obdelave osebnih podatkov,
 • prenosljivosti osebnih podatkov,
 • izbrisa osebnih podatkov ("pravica do pozabe"),
 • ugovora. 

Vaše pridobljene podatke bomo uporabljali le za namen obveščanja o:

 • splošnih informacijah,
 • novostih,
 • promocijah,
 • dogodkih,
 • tržnih / oglasnih vsebinah,
 • nagradnih igrah.

 Za preklic, spremembo ali vprašanja glede vaše privolitve uporabe osebnih podatkov vas prosimo, da nas kontaktirate na info@galerijaokusov.si

Obdarite bližnje

ko nekomu nekaj podarimo, osrečimo dva
Galerija okusov

Kulinarika je druženje ob prijetni gastronomski ponudbi. Obdarite bližnje in jih razveselite s kulinaričnim doživetjem.

PONOSNI ČLANI IN PREJEMNIKI

Michellin Plate 2020
Member of Gault&Millau
Member of JRE
Member of Vox
Member of Green Key
Member of Green Cuisine

Rezervirajte mizo

Da se vam bomo lahko celovito posvetili pri kulinaričnem doživetju je vaša rezervacija obvezna.Galerija okusov