Razpisi

Javni poziv (JPTT2020-COVID19)

Podjetje Galerija okusov, d. o. o., je pri Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, pridobilo sredstva na Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih za operacijo z nazivom Sestavi si poroko, ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Namen operacije: spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije z namenom blaženja posledic epidemije COVID 19 za mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji prek sofinanciranja upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Aktivnost izvedena v okviru operacije: Izdelava digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem

Rezultat operacije: Digitalno orodje za konfiguracijo poroke v tujem jeziku.

Operacija bo trajala do oktobra 2020, vrednost celotne operacije znaša 14.200,00 EUR (brez DDV), pričakovana višina sofinanciranja je 9.940,00 EUR (brez DDV).

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

E-poslovanje 2017–2018

Podjetje Galerija okusov, d. o. o., je pri Javni agencij Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije pridobilo sredstva na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018 »E-POSLOVANJE 2017–2018« za operacijo z nazivom Digitalna restavracija Galerija Okusov, ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen operacije je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati mednarodno konkurenčnost.

Cilj operacije je s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopati v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečati mednarodno konkurenčnost poslovanja podjetja.

Rezultati operacije:

 • digitalizacija nastopa na sejmu
 • spletna stran za tuje trge
 • spletna trgovina
 • produktno-prodajni video
 • krepitev kompetenc – usposabljanja

Operacija bo trajal do oktobra 2018, skupna vrednost operacije znaša 27.200,00 EUR, od tega je zaprošena višina subvencije 19.040,00 EUR. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

E-BUSINESS 2017–2018

Podjetje Galerija okusov, d. o. o., je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, RS, pridobilo sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva za operacijo z nazivom River food – Become a chef for a day. Catch experience. Create like a chef. Enjoy your day., ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen operacije je razvoj in promocija integralnih turističnih produktov s poslovanjem, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

Cilj operacije je z novim turističnim produktom prispevati k večji konkurenčnosti družbe Galerije okusov na globalnem trgu.

Cilji: 

 • razvoj in promocija novega integralnega turističnega produkta
 • povezovanje s ključnimi deležniki iz okolja
 • povečati turistični obisk naše restavracije in regije
 • povečati priliv iz naslova izvoza storitev na ciljnih trgih
 • povečanje poslovanja podjetja
 • povečanje št. zaposlenih.

Rezultati:

 • tematski produkt (Chef for a day, Chef for a half day, Luxury Chef)
 • CGP
 • interaktivna spletna stran
 • rezervacijski sistem
 • profil na socialnih omrežjih
 • prepoznavnost produkta na tujih trgih.

Operacija bo trajala do decembra 2019, vrednost celotne operacije znaša 157.142 EUR (brez DDV), pričakovana višina sofinanciranja je 109.999 EUR (brez DDV). Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

 

Obdarite bližnje

ko nekomu nekaj podarimo, osrečimo dva
Galerija okusov

Kulinarika je druženje ob prijetni gastronomski ponudbi. Obdarite bližnje in jih razveselite s kulinaričnim doživetjem.

PONOSNI ČLANI IN PREJEMNIKI

Michellin Plate 2020
Member of Gault&Millau
Member of JRE
Member of Vox
Member of Green Key
Member of Green Cuisine

Rezervirajte mizo

Da se vam bomo lahko celovito posvetili pri kulinaričnem doživetju je vaša rezervacija obvezna.Galerija okusov