Razpisi

River food – Become a chef for a day

Podjetje Galerija okusov, d. o. o., je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, RS, pridobilo sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva za operacijo z nazivom River food – Become a chef for a day. Catch experience. Create like a chef. Enjoy your day., ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen operacije je razvoj in promocija integralnih turističnih produktov s poslovanjem, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

Cilj operacije je z novim turističnim produktom prispevati k večji konkurenčnosti družbe Galerije okusov na globalnem trgu.

Cilji: 

 • razvoj in promocija novega integralnega turističnega produkta
 • povezovanje s ključnimi deležniki iz okolja
 • povečati turistični obisk naše restavracije in regije
 • povečati priliv iz naslova izvoza storitev na ciljnih trgih
 • povečanje poslovanja podjetja
 • povečanje št. zaposlenih.

Rezultati:

 • tematski produkt (Chef for a day, Chef for a half day, Luxury Chef)
 • CGP
 • interaktivna spletna stran
 • rezervacijski sistem
 • profil na socialnih omrežjih
 • prepoznavnost produkta na tujih trgih.

Operacija bo trajala do decembra 2019, vrednost celotne operacije znaša 157.142 EUR (brez DDV), pričakovana višina sofinanciranja je 109.999 EUR (brez DDV). Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

 

Razpis P1

Podjetje Galerija okusov d.o.o. je pri Javnem skladu Republike Slovenije za podjetništvo pridobilo garancijo in subvencionirano obrestno mero bančnega kredita na podlagi javnega razpisa Garancije Sklada za bančne kredite za operacijo z nazivom Vzpostavitev butičnega hotela višje kakovostne sheme, kot nadgradnja obstoječe dejavnosti podjetja Galerija okusov d.o.o., ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen operacije je investicija v nastanitvene kapacitete, v nepremičnini, ki je bila kupljena in bo urejena v butični hotel in se bo s svojim konceptom jasno diferenciral od konkurence ter bo s svojo tematiko privabljal domače in tuje goste. V hotelu je načrtovanih 15 sob, velika konferenčna oziroma multifunkcijska dvorana, terasa s fontano in kavarna s teraso.

Cilji operacije:

 • Plemenitenje celotne strukture ponudbe in uresničevanje novih priložnosti podjetja
 • Povečanje tržnega deleža podjetja
 • Povečanje št. zaposlenih in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

 

Operacija bo trajala do oktobra 2018, višina investicije znaša 726.000,00 EUR, od tega je kredita s subvencionirano obrestno mero 580.000,00 EUR. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

E-poslovanje 2017–2018

Podjetje Galerija okusov, d. o. o., je pri Javni agencij Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije pridobilo sredstva na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018 »E-POSLOVANJE 2017–2018« za operacijo z nazivom Digitalna restavracija Galerija Okusov, ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen operacije je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati mednarodno konkurenčnost.

Cilj operacije je s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopati v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečati mednarodno konkurenčnost poslovanja podjetja.

Rezultati operacije:

 • digitalizacija nastopa na sejmu
 • spletna stran za tuje trge
 • spletna trgovina
 • produktno-prodajni video
 • krepitev kompetenc – usposabljanja

Operacija bo trajal do oktobra 2018, skupna vrednost operacije znaša 27.200,00 EUR, od tega je zaprošena višina subvencije 19.040,00 EUR. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

Galerija okusov